O mnie

     Jestem przekonana, że większość z Państwa zna mnie nie tylko z powodu wieloletniej, owocnej pracy dla gminy Swarzędz, ale także z częstych osobistych, bezpośrednich kontaktów. Spotykaliśmy się bowiem nie tylko w Ratuszu, ale również podczas realizacji różnych inwestycji, przy okazji konsultacji społecznych, różnych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, na rajdach sportowych, na wspólnych imprezach miejskich służących rozrywce, integracji i wypoczynkowi. Nierzadko spotykaliśmy się i spotykamy na ulicach naszej gminy, rozmawiamy, wymieniamy poglądy. Te chwile są dla mnie szczególnie ważne i niezwykle je cenię.

Jestem mieszkanką ziemi swarzędzkiej z urodzenia, tu żyje moja Mama, a do niedawne także mój Tato, stąd pochodzą przodkowie. Moja historia zaczęła się w 1955 roku w Wierzonce, gdzie spędziłam lata szczęśliwego dzieciństwa. Później zamieszkałam w Swarzędzu i z tym miejscem związałam na dobre swoje życie. Studiowałam w Poznaniu w Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Moja praca społeczna i zawodowa związana zawsze była w sposób szczególny ze swarzędzkim samorządem. W 1994 roku po raz pierwszy zostałam radną Rady Miejskiej w Swarzędzu. W następnej kadencji pełniłam obowiązki przewodniczącej Rady Miejskiej. Byłam V-ce Prezesem w Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu, doradcą burmistrza a od 2016r. jestem na emeryturze. W 2002 roku dzięki Waszym, drodzy Państwo głosom, wygrałam wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pełniąc tę funkcję do grudnia 2014 r.

Jako mieszkanka i wieloletni samorządowiec nie mogę bezczynnie stać i przyglądać się jak na długie lata odsuwa nam się w czasie szansa na budowę nowych bezkolizyjnych rozwiązań drogowych - tunel w ul. Tabaki, w Kobylnicy, w Paczkowie, kolejne ronda, czyste jezioro, parkingi wielopoziomowe na osiedlach, lepsze warunki edukacji i wiele innych inwestycji. W 2020 roku kończą się środki unijne na infrastrukturę drogową. Polska na ten cel otrzymała 390 mld złotych - w Swarzędzu nie zbudowano w tym czasie żadnego tunelu ani wiaduktu. Musimy zrobić wszystko, żeby ten czas wykorzystać najlepiej jak się da dla Swarzędza.


Wykonane zobowiązania    Program    Galeria    O mnie    Kandydaci do Rady