Program

SPORT i REKREACJA

 1. Budowa wielofunkcyjnego kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Swarzędzkim [więcej]
 2. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych i ich oznakowanie – 10,5 km [więcej]
 3. Budowa dwóch zadaszonych kortów tenisowych z zapleczem [więcej]
 4. Budowa szlaku kajakowego łączącego Jezioro Swarzędzkie z Jeziorem Uzarzewskim [więcej]
 5. Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy SP 5 na Os. Mielżyńskiego [więcej]
 6. Rewitalizacja terenów zielonych u zbiegu ulicy Poznańskiej i Jesionowej – powstanie parku miejskiego [więcej]
 7. Budowa basenu zewnętrznego w Swarzędzu
 8. Kontynuacja rewitalizacji terenów na osiedlach mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
 9. Kontynuacja budowy nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych – powstanie kolejnych ośmiu obiektów
 10. Budowa kompleksu rekreacyjnego obejmującego place zabaw i boisko na os. Muzyków w Gruszczynie i os. Europejskim w Zalasewie
 11. Dalsze zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych i stowarzyszeń

OŚWIATA

 1. Powstanie publicznego żłobka dla południowej części miasta. Dotacje z budżetu Gminy dla istniejących i nowych żłobków
 2. "Utrzymanie zasady „każde dziecko ma miejsce w przedszkolu” [więcej]

KOMUNIKACJA

 1. Zakup 4 nowych autobusów [więcej]
 2. Niepodnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej
 3. Sfinansowanie kursu dla kierowców autobusów dla podniesienia jakości i kultury obsługi pasażerów

DROGI

 1. Budowa 37 kilometrów dróg osiedlowych - 43 ulice
 2. Tunele w Kobylnicy i Paczkowie
 3. Parkingi wielopoziomowe na osiedlach północnych i południowych
 4. Budowa kolejnego bezkolizyjnego (pod torami kolejowymi) połączenia południowej części miasta z DK92 – połączenie nowo powstałej obwodnicy śródmieścia z ulicą Tysiąclecia
 5. Dostosowanie przejścia podziemnego przy Dworcu kolejowym do potrzeb osób niepełnosprawnych, matek z wózkami i rowerzystów
 6. Rozpoczęcie realizacji II etapu wschodniej obwodnicy Swarzędza – połączenie ulicy Transportowej z wiaduktem w Jasinie
 7. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Swarzędzu – budowa dworca dla komunikacji miejskiej i kolejnego kompleksu parkingów
 8. Budowa ronda w Swarzędzu na zbiegu ul. Cmentarnej/Cieszkowskiego [więcej]
 9. Budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w okolicy ulicy Słonecznej

FINANSE

 1. Utrzymanie wysokości stawek podatków na niezmienionym poziomie
 2. Utrzymanie wysokiego poziomu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Osiągniecie poziomu 95% skanalizowania gminy – budowa 31,5 km sieci kanalizacyjnej w Swarzędzu, Garbach, Kruszewni, Rabowicach, Paczkowie, Gortatowie, Gruszczynie, Łowęcinie i Zalasewie
 2. Doprowadzenie do 100 % podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie tzw. starego Swarzędza
 3. Instalacja urządzeń kontrolujących czystość powietrza
 4. Dalsza poprawa stanu wód powierzchniowych –Jezioro Swarzędzkie, Dolina Cybiny i jezioro Uzarzewskie [więcej]

POLITYKA SPOŁECZNA

 1. Kontynuacja programu Uniwersytet Swarzędzki
 2. Kontynuacja działalności aktywizującej seniorów poprzez Kluby Młodych Duchem
 3. Systematyczne wdrażanie programu Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie- Karta Dużej Rodziny
 4. System bezpłatnych porad dla mieszkańców ( prawnych, psychologicznych, interwencyjnych, terapeutycznych)
 5. Kontynuacja działań skierowanych dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wykonane zobowiązania    Program    Galeria    O mnie    Kandydaci do Rady